เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
 ไม่ระบุ



ตำแหน่ง บุคลากรครู

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

-วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการศึกษา สาขาวิชาเอกพลศึกษา หรือปริญญาวิชาชีพอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางพลศึกษา ซึ่ง ก.ท.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ และมีการศึกษาวิชาพื้นฐานวิชาชีพครูไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บุรีรัมย์

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สวัสดิการ :

จำนวน 3 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ :



โทรศัพท์เคลื่อนที่ :



อีเมล์ : gov272@gmail.com

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 24 ธ.ค. 2556