เรือนจำกลางนครพนม
 ไม่ระบุตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์พนักงานต้อนรับ

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

-เป็นชาย ที่มีร่างกายแข็งแรงสูง 165 เซนติเมตรขึ้นไป และรอบอกไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร แต่ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 เซนติเมตร ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลมเมื่อจำนวนไม่น้อยกว่า
245 เซนติเมตร
-วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา

สถานที่ปฏิบัติงาน :

นครพนม

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สวัสดิการ :

จำนวน 1 อัตรา
เพศ ชาย
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปวช.
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ :โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : gov318@gmail.com

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 24 ธ.ค. 2556