วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
 ไม่ระบุตำแหน่ง คนงาน กลุ่มการพยาบาล

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

วุฒิปริญญาโท-เอก ทางการพยาบาล ในสาขาดังนี้
-การพยาบาลครอบครัว หรือการพยาบาลมารดาและทารก หรือการพยาบาลสูติ       ศาสตร์ หรือสาขาการผดุงครรภ์   
-การพยาบาลชุมชน หรือการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
-การพยาบาลเด็ก      
-การพยาบาลผู้ใหญ่/ ผู้สูงอายุ    

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ขอนแก่น

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สวัสดิการ :

จำนวน 1 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปริญญาโท
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ :โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : gov395@gmail.com

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 24 ธ.ค. 2556