สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 ไม่ระบุตำแหน่ง นักวิชาการ Thermal Process

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

1. เพศชาย-หญิง
2. อายุไม่เกิน 30 ปี
3. วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. หรือปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
4. มีทักษะและความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
5. ใช้โปรแกรม MS Office คล่อง

ที่มา : http://www.500job.com

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สวัสดิการ :

จำนวน 1 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ไม่ระบุ
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ :โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : gov533@gmail.com

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 24 ธ.ค. 2556