สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด
 ไม่ระบุตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

-อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
-วุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การบัญชี) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ มีผลการศึกษาเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50
-มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สวัสดิการ :

จำนวน 1 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปวส.
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ :โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : gov535@gmail.com

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 24 ธ.ค. 2556