สำนักงานการศึกษาเอกชนยะลา
 ไม่ระบุตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ฝ่ายพัสดุ

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

-วุฒิปริญญาตรี ทางกฎหมาย สังคมศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
-มีความรู้ในวิชาการพัสดุอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
-มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ยะลา

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สวัสดิการ :

จำนวน 1 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ :โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : gov563@gmail.com

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 24 ธ.ค. 2556