สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
 ไม่ระบุตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาทั่วไปทุกสาขาวิชาเอก

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

1.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาไทย หรือทางภาษาไทย (7 อัตรา)
2.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาสังคมศึกษา หรือทางสังคมศึกษา (8 อัตรา)
3.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ หรือทางภาษาอังกฤษ (7 อัตรา)
4.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาพลศึกษา หรือทางพลศึกษา (2 อัตรา)
5.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาแนะแนวการศึกษา หรือทางแนะแนวการศึกษา (1 อัตรา)
6.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชานาฏศิลป์ หรือทางนาฏศิลป์ (1 อัตรา)
7.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีสากล หรือทางดนตรีสากล (2 อัตรา)
8.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น หรือทางภาษาญี่ปุ่น (1 อัตรา)
9.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ หรือทางคอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)
10.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ หรือทางคณิตศาสตร์ (7 อัตรา)
11.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาฟิสิกส์ หรือทางฟิสิกส์ (4 อัตรา)
12.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเคมี หรือทางเคมี (3 อัตรา)
13.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาชีววิทยา หรือทางชีววิทยา (3 อัตรา)
14.ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หรือทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป (2 อัตรา)
-วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือทางปริญญาอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ซึ่งก.ค.ศ.รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-วิชาเอกดนตรี ดุริยางค์ศาสตร์และดนตรีศึกษา ที่จบการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาบันราชภัฏฯลฯ จะรับสมัครในกลุ่มดนตรีสากลได้ จะต้องให้มหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันราชภัฏตามแต่กรณี รับรองว่าได้ศึกษาวิชาดนตรีสากลไม่ต่ำกว่า 30 หน่วยกิต

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สวัสดิการ :

จำนวน 49 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ :โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : gov570@gmail.com

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 24 ธ.ค. 2556