สำนักงานเทศบาลตำบลท่านา
 ไม่ระบุตำแหน่ง พนักงานธุรการ

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

สำนักงานเทศบาลตำบลท่านา อ.กะปง จ.พังงา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
- วุฒิปวช.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.ท. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีระยะเวลา การฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่งโมง
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สนใจสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องสำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลท่านา อ.กะปง จ.พังงา ตั้งแต่วันที่ 1-10 ตุลาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

พังงา

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สวัสดิการ :

จำนวน 1 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปวส.
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ :โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : gov611@gmail.com

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 24 ธ.ค. 2556