สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 ไม่ระบุตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน งานประกันสุขภาพ

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง
นักวิชาการแรงงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 26-30 มีนาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท

สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย
นักวิชาการแรงงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 ถ.นิกรเกษม อ.เมือง จ.สุโขทัย ตั้งแต่วันที่ 26-30 มีนาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
นักวิชาการแรงงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช (ชั้น 2) อาคารศาลากลางจังหวัด ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 26-30 มีนาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท

สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
นักวิชาการแรงงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ถ.อินจันทร์ณรงค์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โทร.0-4461-4914 ตั้งแต่วันที่ 26-30 มีนาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท

สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี
นักวิชาการแรงงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี องเมือง จ.ชลบุรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 มีนาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท

สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก
นักวิชาการแรงงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก สาลากลางจังหวัดตาก ชั้น 1 ถ.พหลโยธิน อ.เมืองตาก จ.ตาก ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 มีนาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท

สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
นักวิชาการแรงงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ถ.สุริยาตร์ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท

สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นักวิชาการแรงงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 4) อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท

สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง
นักวิชาการแรงงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง อ.เมือง จ.ระยอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 มีนาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท

สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว
นักวิชาการแรงงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น 2 ถ.สุวรรณศร ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 มีนาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท

สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี
นักวิชาการแรงงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 มีนาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท

สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย
นักวิชาการแรงงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย ชั้น 7 ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงราย ศูนย์ราชกากระทรวงแรงงาน ถ.ศูนย์ราชการ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย โทร.0-5315-2067 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 มีนาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สวัสดิการ :

จำนวน 12 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ :โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : gov647@gmail.com

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 24 ธ.ค. 2556