สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่
 ไม่ระบุตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้า

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

-วุฒิปริญญาตรี ทางสัตวบาล สัตวศาสตร์ เทคนิคการสัตวแพทย์ การเกษตร
-มีความรู้เกี่ยวกับการทำงานวิจัย
-มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
-มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กระบี่

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สวัสดิการ :

จำนวน 1 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ :โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : gov652@gmail.com

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 24 ธ.ค. 2556