สำนักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
 ไม่ระบุตำแหน่ง นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียนสรุปสาระสำคัญ และใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  • มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกได้ดี
  • มีความกระตือรือร้น มีความคล่องตัวในการทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี
    สามารถทำงานล่วงเวลาได้และสามารถปฎิบัติงานในวันเสาร์-อาทิตย์และต่างจังหวัดได้
    (2 เดือน/ครั้ง)

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สวัสดิการ :

จำนวน 2 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ :โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : gov682@gmail.com

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 24 ธ.ค. 2556