สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
 ไม่ระบุตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานทันตกรรม

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

-วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสุง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี การเงิน การตลาด บริหารธุรกิจ การพาณิชย์ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ในส่วนสาขาวิชาการเงิน การตลาด บริหารธุรกิจ การพาณิชย์ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ต้องมีผลการเรียนวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

สถานที่ปฏิบัติงาน :

หนองบัวลำภู

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สวัสดิการ :

จำนวน 1 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปวช.
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ :โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : gov741@gmail.com

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 24 ธ.ค. 2556