อบต.บางม่วง นครสวรรค์
 ไม่ระบุตำแหน่ง พนักงานฝ่ายบัญชี Accounting Officer

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

-ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
(คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสำหรับพนักงานส่วนตำบล สำหรับผู้มีทักษะที่ ก.อบต. กำหนดให้จ้างเป็นภารกิจได้ จะต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรืหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติว่ามีทักษะไม่ต่ำกว่า 5 ปี)

สถานที่ปฏิบัติงาน :

นครสวรรค์

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สวัสดิการ :

จำนวน 1 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ :โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : gov932@gmail.com

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 24 ธ.ค. 2556