• ตำแหน่งงานนี้ของหน่วยงานอื่น
  • ไม่พบข้อมูลตำแหน่ง
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
250   ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง   กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310ตำแหน่ง Digital Marketing Support

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

-อายุ 23-30 ปี
-วุฒิปริญญา โท ด้านการตลาด สถิติ การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-มีทักษะ และความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
-มีประสบการณ์ด้านการตลาดในสายธุรกิจประกันฯ หรือด้าน Digital Marketing หรือการบริหารโครงการ
-มีความรู้ และความสนใจด้านเทคโนโลยี, Gadget ในเชิงธุรกิจ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัคร (ไทย) :

ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ http://www.muangthai.co.th
250 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 1766

สวัสดิการ :

จำนวน 1 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ 23-30
ระดับการศึกษา ปริญญาโท
สาขาวิชา การตลาด สถิติ การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ : 0-2274-9400

โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : csc@muangthai.co.th

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 9 ต.ค. 2557