วิธีการชำระเงินผ่านทางธนาคาร

1.โอนเงินหรือฝากเช็คเข้าบัญชี บริษัท วัฏฏะ คลาสสิฟายด์ส จำกัด

ประเภทบัญชี กระแสรายวัน

img ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางขุนนนท์ เลขที่ 190-0-03242-1
img ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนนนท์ เลขที่ 190-3-03242-1
img ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางขุนนนท์ เลขที่ 084-3-00429-7
img ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางขุนนนท์ เลขที่ 753-1-00636-9
img ธนาคารธนชาติ สาขาบางขุนนนท์ เลขที่ 085-3-00143-3

2. หลังจากโอนเงินแล้วกรุณา FAX หลักฐานการโอนเงิน ( Pay-in Slip )

มาที่ หมายเลข 0-2422-8032

พร้อมเขียนรายละเอียดมาด้วยดังนี้

*ระบุชื่อบริษัท หรือ รหัสบริษัท หรือ USERNAME

*ระบุชื่อผู้ติดต่อ และ หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อกลับ

*ระบุ Package / จำนวนตำแหน่ง / ระยะเวลาที่ต้องการลงประกาศ

*สำหรับลูกค้าใหม่ กรุณาระบุที่อยู่ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี มาด้วย

*แฟ็กซ์เอกสารหนังสือรับรองบริษัท (หน้าแรก) หรือ ภพ. 20 มาพร้อมระบุที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี มาด้วย

หมายเหตุ:

กรณีที่มีการออกใบหัก ณ ที่จ่าย (ค่าโฆษณา 2%) กรุณา FAX สำเนาใบหัก ณ

ที่จ่ายมาก่อนที่ 0-2422-8032 พร้อมจัดส่งเอกสารตัวจริงมาตามที่อยู่ด้านล่าง

บริษัท วัฏฏะ คลาสสิฟายด์ส จำกัด
71/25 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105542015891

3. ทาง CUSTOMER SERVICE จะติดต่อกลับไปยืนยันการเปิดให้บริการภายใน 30 นาท

ภายใน 30 นาที (ในช่วงเวลาทำการปกติ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30)

หมายเหตุ:

ถ้าท่านไม่ได้รับการติดต่อกลับหรือ ACCOUNT ของท่านไม่ได้รับการเปิดให้ใช้บริการ

ท่านสามารถโทรขอรับความช่วยเหลือได้ที่หมายเลข 0-2422-8032

banner