งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ

พบ ของ 197 หน้า
พบ 1962 รายการ
ตำแหน่ง งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ อัตรา หน่วยงานราชการ จังหวัด วันที่
กรมการเงินทหารเรือ   (พนักงานบริการ Service Staff) 2 หน่วยงานราชการ กรุงเทพมหานคร 24 ธ.ค. 2556
กรมกำลังพลทหารอากาศ  (พนักงานธุรการ) 3 หน่วยงานราชการ กรุงเทพมหานคร 24 ธ.ค. 2556
กรมส่งเสริมการส่งออก   (นักวิชาการพัสดุ กองพัสดุ) 1 หน่วยงานราชการ นนทบุรี 24 ธ.ค. 2556
กรมส่งเสริมการส่งออก   (ครู นักวิชาการ) 2 หน่วยงานราชการ นนทบุรี 24 ธ.ค. 2556
กรมส่งเสริมการส่งออก   (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ป.ตรี) 1 หน่วยงานราชการ นนทบุรี 24 ธ.ค. 2556
กรมสวัสดิการทหารเรือ  (ช่างซ่อมบำรุง) 1 หน่วยงานราชการ กรุงเทพมหานคร 24 ธ.ค. 2556
กรมเสมียนตรา  (เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการทั่วไป) 1 หน่วยงานราชการ กรุงเทพมหานคร 24 ธ.ค. 2556
กรมเสมียนตรา  (ประชาสัมพันธ์พนักงานต้อนรับ) 1 หน่วยงานราชการ กรุงเทพมหานคร 24 ธ.ค. 2556
กองดุริยางค์ทหารอากาศ  (นักเรียนดุริยางค์ทหารบก) 30 หน่วยงานราชการ กรุงเทพมหานคร 24 ธ.ค. 2556
กองบัญชาการกองทัพไทย  (พนักงานธุรการ Job พนักงานการเงินและบัญชี งานการเงิน) 5 หน่วยงานราชการ กรุงเทพมหานคร 24 ธ.ค. 2556
พบ ของ 197 หน้า
พบ 1962 รายการ