งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ

พบ ของ 1 หน้า
พบ 8 รายการ
ตำแหน่ง งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ อัตรา หน่วยงานราชการ จังหวัด วันที่
เทศบาลตำบลท่าสายลวด ตาก  (คนงาน กลุ่มการพยาบาล) 1 หน่วยงานราชการ ตาก 24 ธ.ค. 2556
เทศบาลตำบลท่าสายลวด ตาก  (นักวิชาการสาธารณสุข วุฒิป.ตรี) 1 หน่วยงานราชการ ตาก 24 ธ.ค. 2556
เทศบาลตำบลท่าสายลวด ตาก  (วิศวกรโยธา จำนวน) 1 หน่วยงานราชการ ตาก 24 ธ.ค. 2556
เทศบาลตำบลท่าสายลวด ตาก  (พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานฝึกอบรม) 1 หน่วยงานราชการ ตาก 24 ธ.ค. 2556
เทศบาลตำบลท่าสายลวด ตาก  (พนักงานธุรการ) 1 หน่วยงานราชการ ตาก 24 ธ.ค. 2556
เทศบาลตำบลท่าสายลวด ตาก  (เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน) 1 หน่วยงานราชการ ตาก 24 ธ.ค. 2556
เทศบาลตำบลท่าสายลวด ตาก  (พนักงานธุรการ) 2 หน่วยงานราชการ ตาก 24 ธ.ค. 2556
เทศบาลตำบลท่าสายลวด ตาก  (เจ้าหน้าที่เทศกิจ ระดับ) 1 หน่วยงานราชการ ตาก 24 ธ.ค. 2556
พบ ของ 1 หน้า
พบ 8 รายการ