งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ

พบ ของ 1 หน้า
พบ 9 รายการ
ตำแหน่ง งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ อัตรา หน่วยงานราชการ จังหวัด วันที่
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง สุโขทัย  (ครู นักวิชาการ) 1 หน่วยงานราชการ สุโขทัย 24 ธ.ค. 2556
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง สุโขทัย  (นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ปฏิบัติงานที่งานคลีนิกพิเศษ HT-DM) 1 หน่วยงานราชการ สุโขทัย 24 ธ.ค. 2556
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง สุโขทัย  (นักสังคมสงเคราะห์ งานสังคมสงเคราะห์) 1 หน่วยงานราชการ สุโขทัย 24 ธ.ค. 2556
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง สุโขทัย  (วิศวกรโยธา จำนวน) 1 หน่วยงานราชการ สุโขทัย 24 ธ.ค. 2556
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง สุโขทัย  (พนักงานธุรการ) 1 หน่วยงานราชการ สุโขทัย 24 ธ.ค. 2556
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง สุโขทัย  (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน Audit) 1 หน่วยงานราชการ สุโขทัย 24 ธ.ค. 2556
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง สุโขทัย  (เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชม) 1 หน่วยงานราชการ สุโขทัย 24 ธ.ค. 2556
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง สุโขทัย  (พนักงานธุรการ) 1 หน่วยงานราชการ สุโขทัย 24 ธ.ค. 2556
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง สุโขทัย  (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด) 1 หน่วยงานราชการ สุโขทัย 24 ธ.ค. 2556
พบ ของ 1 หน้า
พบ 9 รายการ