งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ

พบ ของ 1 หน้า
พบ 9 รายการ
ตำแหน่ง งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ อัตรา หน่วยงานราชการ จังหวัด วันที่
เทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา บุรีรัมย์  (ครู นักวิชาการ) 1 หน่วยงานราชการ บุรีรัมย์ 24 ธ.ค. 2556
เทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา บุรีรัมย์  (ครู นักวิชาการ) 1 หน่วยงานราชการ บุรีรัมย์ 24 ธ.ค. 2556
เทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา บุรีรัมย์  (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน Audit) 1 หน่วยงานราชการ บุรีรัมย์ 24 ธ.ค. 2556
เทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา บุรีรัมย์  (เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์) 1 หน่วยงานราชการ บุรีรัมย์ 24 ธ.ค. 2556
เทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา บุรีรัมย์  (ช่างไฟฟ้า Job นายช่างไฟฟ้า งานบำบัดน้ำเสีย) 1 หน่วยงานราชการ บุรีรัมย์ 24 ธ.ค. 2556
เทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา บุรีรัมย์  (วิศวกรโยธา จำนวน) 1 หน่วยงานราชการ บุรีรัมย์ 24 ธ.ค. 2556
เทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา บุรีรัมย์  (พนักงานธุรการ) 1 หน่วยงานราชการ บุรีรัมย์ 24 ธ.ค. 2556
เทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา บุรีรัมย์  (พนักงานธุรการ) 1 หน่วยงานราชการ บุรีรัมย์ 24 ธ.ค. 2556
เทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา บุรีรัมย์  (พนักงานธุรการ) 1 หน่วยงานราชการ บุรีรัมย์ 24 ธ.ค. 2556
พบ ของ 1 หน้า
พบ 9 รายการ