งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ

พบ ของ 1 หน้า
พบ 6 รายการ
ตำแหน่ง งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ อัตรา หน่วยงานราชการ จังหวัด วันที่
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สารบรรณ ธุรการ) 1 หน่วยงานราชการ ชลบุรี 24 ธ.ค. 2556
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี  (นักวิชาการสถิติ กองพัฒนานักศึกษา) 1 หน่วยงานราชการ ชลบุรี 24 ธ.ค. 2556
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี  (เจ้าหน้าที่เวชสถิติ) 1 หน่วยงานราชการ ชลบุรี 24 ธ.ค. 2556
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี  (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานบริการสารสนเทศ) 1 หน่วยงานราชการ ชลบุรี 24 ธ.ค. 2556
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี  (เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน) 1 หน่วยงานราชการ ชลบุรี 24 ธ.ค. 2556
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี  (นักโภชนาการ ประจำศูนย์) 1 หน่วยงานราชการ ชลบุรี 24 ธ.ค. 2556
พบ ของ 1 หน้า
พบ 6 รายการ