งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ

พบ ของ 1 หน้า
พบ 1 รายการ
ตำแหน่ง งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ อัตรา หน่วยงานราชการ จังหวัด วันที่
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย  (พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล) 3 หน่วยงานราชการ สุโขทัย 24 ธ.ค. 2556
พบ ของ 1 หน้า
พบ 1 รายการ