งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ

พบ ของ 1 หน้า
พบ 8 รายการ
ตำแหน่ง งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ อัตรา หน่วยงานราชการ จังหวัด วันที่
สนง.ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กฯ   (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานบริการสารสนเทศ) 1 หน่วยงานราชการ กรุงเทพมหานคร 24 ธ.ค. 2556
สนง.ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กฯ   (พนักงานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์) 1 หน่วยงานราชการ กรุงเทพมหานคร 24 ธ.ค. 2556
สนง.ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กฯ   (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สารบรรณ ธุรการ) 1 หน่วยงานราชการ กรุงเทพมหานคร 24 ธ.ค. 2556
สนง.ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กฯ   (เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน) 1 หน่วยงานราชการ กรุงเทพมหานคร 24 ธ.ค. 2556
สนง.ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กฯ   (นักประชาสัมพันธ์กองประชาสัมพันธ์) 2 หน่วยงานราชการ กรุงเทพมหานคร 24 ธ.ค. 2556
สนง.ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กฯ   (นักวิชาการพัสดุ กองพัสดุ) 2 หน่วยงานราชการ กรุงเทพมหานคร 24 ธ.ค. 2556
สนง.ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กฯ   (การพัฒนาสังคม) 9 หน่วยงานราชการ กรุงเทพมหานคร 24 ธ.ค. 2556
สนง.ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กฯ   (พนักงานธุรการ) 4 หน่วยงานราชการ กรุงเทพมหานคร 24 ธ.ค. 2556
พบ ของ 1 หน้า
พบ 8 รายการ