งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ

พบ ของ 1 หน้า
พบ 6 รายการ
ตำแหน่ง งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ อัตรา หน่วยงานราชการ จังหวัด วันที่
สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์  (งานด้านบริหารการลงทุน) 1 หน่วยงานราชการ กรุงเทพมหานคร 24 ธ.ค. 2556
สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์  (เจ้าหน้าที่ประสานงาน) 1 หน่วยงานราชการ กรุงเทพมหานคร 24 ธ.ค. 2556
สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์  (พนักงานขับรถตู้ส่งของ) 1 หน่วยงานราชการ กรุงเทพมหานคร 24 ธ.ค. 2556
สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์  (พนักงานฝ่ายบัญชี Accounting Officer) 1 หน่วยงานราชการ กรุงเทพมหานคร 24 ธ.ค. 2556
สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์  (พนักงานธุรการ) 2 หน่วยงานราชการ กรุงเทพมหานคร 24 ธ.ค. 2556
สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์  (พนักงานขับรถตู้ส่งของ) 1 หน่วยงานราชการ กรุงเทพมหานคร 24 ธ.ค. 2556
พบ ของ 1 หน้า
พบ 6 รายการ