งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ

พบ ของ 1 หน้า
พบ 1 รายการ
ตำแหน่ง งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ อัตรา หน่วยงานราชการ จังหวัด วันที่
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์  (ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง กองคลัง) 1 หน่วยงานราชการ บุรีรัมย์ 24 ธ.ค. 2556
พบ ของ 1 หน้า
พบ 1 รายการ