งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ

พบ ของ 1 หน้า
พบ 1 รายการ
ตำแหน่ง งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ อัตรา หน่วยงานราชการ จังหวัด วันที่
องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่  (เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาบุคลากร) 1 หน่วยงานราชการ นครสวรรค์ 24 ธ.ค. 2556
พบ ของ 1 หน้า
พบ 1 รายการ