งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ

พบ ของ 1 หน้า
พบ 7 รายการ
ตำแหน่ง งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ อัตรา หน่วยงานราชการ จังหวัด วันที่
อบต.ธาตุ อุบลราชธานี  (ครู นักวิชาการ) 1 หน่วยงานราชการ อุบลราชธานี 24 ธ.ค. 2556
อบต.ธาตุ อุบลราชธานี  (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน Audit) 1 หน่วยงานราชการ อุบลราชธานี 24 ธ.ค. 2556
อบต.ธาตุ อุบลราชธานี  (นักวิชาการประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี) 1 หน่วยงานราชการ อุบลราชธานี 24 ธ.ค. 2556
อบต.ธาตุ อุบลราชธานี  (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มแผนงาน) 1 หน่วยงานราชการ อุบลราชธานี 24 ธ.ค. 2556
อบต.ธาตุ อุบลราชธานี  (วิศวกรโยธา จำนวน) 1 หน่วยงานราชการ อุบลราชธานี 24 ธ.ค. 2556
อบต.ธาตุ อุบลราชธานี  (พนักงานธุรการ) 1 หน่วยงานราชการ อุบลราชธานี 24 ธ.ค. 2556
อบต.ธาตุ อุบลราชธานี  (เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน) 1 หน่วยงานราชการ อุบลราชธานี 24 ธ.ค. 2556
พบ ของ 1 หน้า
พบ 7 รายการ