งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ

พบ ของ 1 หน้า
พบ 6 รายการ
ตำแหน่ง งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ อัตรา หน่วยงานราชการ จังหวัด วันที่
อบต.นาปู่ป้อม แม่ฮ่องสอน  (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มแผนงาน) 1 หน่วยงานราชการ แม่ฮ่องสอน 24 ธ.ค. 2556
อบต.นาปู่ป้อม แม่ฮ่องสอน  (ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง กองคลัง) 1 หน่วยงานราชการ แม่ฮ่องสอน 24 ธ.ค. 2556
อบต.นาปู่ป้อม แม่ฮ่องสอน  (เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) 1 หน่วยงานราชการ แม่ฮ่องสอน 24 ธ.ค. 2556
อบต.นาปู่ป้อม แม่ฮ่องสอน  (วิศวกรโยธา จำนวน) 1 หน่วยงานราชการ แม่ฮ่องสอน 24 ธ.ค. 2556
อบต.นาปู่ป้อม แม่ฮ่องสอน  (พนักงานธุรการ) 1 หน่วยงานราชการ แม่ฮ่องสอน 24 ธ.ค. 2556
อบต.นาปู่ป้อม แม่ฮ่องสอน  (พนักงานธุรการ) 1 หน่วยงานราชการ แม่ฮ่องสอน 24 ธ.ค. 2556
พบ ของ 1 หน้า
พบ 6 รายการ