ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มศักยภาพการออกแบบ “กราฟิกเพื่อชุมชน” แก่ SE

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งเสริมศักยภาพด้านการออกแบบแก่ SE ผ่านโครงการ “SET Social Impact Gym 2018” โดยมี อาจารย์ไพโรจน์ ธีระประภา ศิลปินศิลปาธร ปี 2557 มาถ่ายทอดความรู้และแนวคิด “กราฟิกเพื่อชุมชน การออกแบบให้พอดีกับปัจจุบัน” ที่ดึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยและวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น มาใช้ออกแบบตราสินค้าและหีบห่อให้สามารถ “สื่อสาร” ความเป็นตัวตนของชุมชน ทำให้หลายชุมชนสร้างรายได้เพิ่มขึ้น เมื่อ 4 ต.ค. ที่ผ่านมา ติดตามโครงการเพื่อสังคมของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ที่ www.setsocialimpact.com

วันที่ 7 ต.ค. 2561