ธุรกิจเผ็ด ๆ ของชาวกะเหรี่ยง

เครื่องเทศที่ใช้สำหรับปรุงอาหาร สร้างรสชาติเผ็ดร้อนแรงเหนือกว่าพริกชนิดใดในโลก หลายคนยกให้พริกกะเหรี่ยง เพราะได้ชื่อว่า มีความเผ็ดร้อนที่สุด และจากการมีคุณสมบัติพิเศษนี้เอง พริกกะเหรี่ยง จึงได้ถูกนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องเทศมากมาย รวมทั้งพริกแห้ง สินค้าขึ้นชื่อของชาวปกากะญอ
     คุณอรพิน แข้งคีรี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปพริกกะเหรี่ยง ต.สอบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ชูพริกแห้ง ที่บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกสวยหรู มีโลโก้เขียนไว้ตัวโต ๆ ว่า พริกกะเหรี่ยงภูกัณฑ์ เธอบอกว่า เป็นผลผลิตของกลุ่มเธอเอง โดยการรวมแม่บ้านชาวกะเหรี่ยง นำพริกที่ปลูกกันมากในหมู่บ้านมาต่อยอดทางธุรกิจ สร้างรายได้ต่อคนในชุมชน
“พริกกะเหรี่ยง ปลูกกันมากตามแนวชายแดนไทย-พม่า ของจ.กาญจนบุรี  ตาก และแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีการคมนาคมลำบากในช่วงของฤดูฝน ตรงกับ การปลูกพริกของชาวกะเหรี่ยง และเมื่อผลผลิตพริกสามารถเก็บเกี่ยวได้ก็ไม่สามารถนำออกมาจำหน่ายได้ เลยต้องแปรรูปเป็นพริกแห้ง  ซึ่งที่ผ่านมามีเสียงตอบรับค่อนข้างดีจากลูกค้า”
โดยเฉพาะร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านอาหาร ภัตาคารนั้นจะสั่งซื้อพริกแห้งกันมาก เพื่อนำไปคั่วทำเป็นพริกป่นนอกจากนี้ยังมีกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม นำไปทำพริกดอง พริกคั่ว ซอสพริก หรือน้ำจิ้ม น้ำพริก น้ำพริกแกง อาหารสำเร็จรูป ฯลฯ

 

    

 

     คุณอรพิน บอกว่า ลักษณะเด่นพริกกะเหรี่ยง มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อม ทนทานต่อสภาวะอากาศและโรคแมลง ลำต้นใหญ่ การแตกแขนงดี สามารถให้ผลผลิตติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน เป็นที่นิยมทำเป็นพริกตากแห้งได้ดี คุณภาพผลสด 3 กิโลกรัม ตากแห้งได้ 1-1.3 กิโลกรัม มีความเผ็ดและหอมซึ่งเป็นลักษณะประจำพันธุ์ของพริกกะเหรี่ยง โรงงานทำซอสพริกนิยมนำไปปั่นผสมกับพริกหนุ่มเขียวเพื่อเพิ่มความเผ็ดและความหอม
    “ พริกกะเหรี่ยงภูกัณฑ์ วัตถุดิบทุกเม็ดเราได้คัดสรรมาอย่างดี จากนั้นนำมาอบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ควบคุมคุณภาพ ก่อนจะนำมาบรรจุถุงจำหน่าย”
    อีกผลิตภัณฑ์หนึ่งของคนชายแดน แม้จะมีต้นทุนน้อยนิดในการต่อยอดธุรกิจ แต่ผลกำไรที่ได้ ก็ทำให้คนในชุมชนภูมิใจ ในการได้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ตัวเอง

หมายเหตุ : สนใจ พริกกะเหรี่ยงที่มีความเผ็ด ร้อนแรง 08-5239-3570 ,09-8749-7550 คุณอรพัน แข้งคีรี
 


    

 

    

วันที่ 10 ก.พ. 2561