ต้องพิจารณาอะไรบ้าง

ต้องพิจารณาอะไรบ้าง
หากคิดต่อ MBA ที่ยุโรป

         ปัจจุบันธุรกิจขยายสู่ตลาดโลก กลายเป็นกิจการที่มีการแข่งขันไร้พรมแดน ส่งผลให้นักการค้าและผู้ประกอบการต้องเปลี่ยนแปลงและปรับตัวให้ก้าวทันการแข่งขันที่รุนแรงของภาคธุรกิจ คนทำงานมุ่งหน้าไปต่างประเทศเพื่อศึกษาต่อในโรงเรียนธุรกิจระดับโลกมากขึ้น
        การศึกษาต่อด้านบริหารธุรกิจในต่างประเทศอาจเพิ่มพูนประสบการณ์ใหม่ที่มีความหลากหลายมากขึ้น และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายที่ดีระหว่างนักศึกษา ให้มีโอกาสสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศในอนาคต
        โรงเรียนธุรกิจที่ดีที่สุดดึงดูดนักศึกษาต่างชาติและคณาจารย์ที่มีความสามารถสูงสุด ในแง่การจัดอันดับสุดยอดโปรแกรมธุรกิจในยุโรป ดำเนินการเช่นเดียวกับโปรแกรมชั้นนำจำนวนมากในสหรัฐอเมริกา
        โดยพิจารณาตามเงินเดือน แนวโน้มการได้งาน และประสบการณ์การศึกษาในต่างประเทศ มีนัยสำคัญ นายจ้างร้อยละ 67 เห็นว่า ผู้ที่มีประสบการณ์ในระดับนานาชาติมีประสิทธิภาพสูงกว่า
        ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการสมัครหลักสูตร MBA ในยุโรปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการทำงานมี 4 ปัจจัยหลักดังนี้

       

 

        1.ทางเลือกเครือข่ายทั่วโลก ถ้าต้องการสร้างเครือข่ายทั่วโลกในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ควรสมัครเข้าโรงเรียนธุรกิจแนวหน้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายง่ายขึ้น เช่น Harvard Business School และ Stanford Graduate School of Business ซึ่งจะช่วยให้มีโอกาสได้ทำงานในต่างประเทศหลังจบการศึกษา
        แต่ถ้าต้องการทำงานในยุโรป ควรเลือกโรงเรียนที่สามารถสร้างเครือข่ายโดยตรงกับนายจ้าง เช่น London Business School ในอังกฤษ และ INSEAD ในฝรั่งเศส
        2.ความหลากหลายในห้องเรียน โปรแกรมธุรกิจชั้นนำในยุโรป มีแนวโน้มรับนักศึกษาจากต่างประเทศจำนวนมากเพื่อผสมผสานความหลากหลายทางวัฒนธรรม ส่งเสริมการอภิปรายในชั้นเรียน ตลอดจนสร้างโอกาสในการสร้างเครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วโลก
ตัวอย่างเช่น โรงเรียนธุรกิจของ IMD ในสวิตเซอร์แลนด์ รับนักศึกษาต่างชาติ 96% และมีนักศึกษาหญิง 24% ส่วน INSEAD ในฝรั่งเศส รับนักศึกษาต่างชาติ 96% และมีนักศึกษาหญิง 36%
        3.คะแนน GMAT ของผู้ที่จะเข้าเรียน MBAโดยเฉลี่ยต่ำกว่าในสหรัฐ เพราะนักศึกษาส่วนมากไม่ได้พูดภาษาอังกฤษหลัก เช่น HEC Paris 685 คะแนน และ IE Business School 670 คะแนน เทียบกับ University of Chicago 723 คะแนน และ New York University 728 คะแนน
        4.เปิดรับผู้มีประสบการณ์ การรับนักศึกษาของโรงเรียนธุรกิจในยุโรปเน้นประสบการณ์การทำงานมากกว่าในสหรัฐ ผู้สมัครจึงไม่ต้องกังวลว่าจะแก่เกินเรียน
        หลักสูตร MBA ในยุโรปส่วนใหญ่เรียนเพียง 1 ปี ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ผู้สมัครสูงอายุที่มีครอบครัวไม่ต้องหยุดพักงานนาน แม้กรอบเวลาสั้น แต่หลักสูตรเข้มข้น เพื่อรักษาคุณภาพและความสมบูรณ์ของโปรแกรมการศึกษา ที่สำคัญคือคุ้มค่าเงิน

วันที่ 23 ก.พ. 2560