“SONIC เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก”

“SONIC เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก”ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. โซนิค อินเตอร์เฟรท ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของ บมจ. โซนิค อินเตอร์เฟรท ผู้ให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์แบบครบวงจรในระดับภูมิภาค ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,072.50 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “SONIC”

 

 

วันที่ 25 ต.ค. 2561