“รพ.เจ้าพระยาเตรียมความพร้อมพ่อแม่ต้อนรับลูก”

“รพ.เจ้าพระยาเตรียมความพร้อมพ่อแม่ต้อนรับลูก”


โรงพยาบาลเจ้าพระยาขอเรียนเชิญว่าที่คุณพ่อและคุณแม่ตั้งครรภ์ทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา “เตรียมความพร้อมต้อนรับลูก...สู่โลกกว้าง” ครั้งที่ 3 รับฟังความรู้สุขภาพสำหรับแม่ตั้งครรภ์ เรียนรู้วิธีการอาบน้ำลูกน้อยแรกเกิด และฝึกกายบริหารผ่อนคลายไปพร้อมกับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หอประชุม พลโท นพ.โกวิท พัฑฒฆายน ชั้น 2 โรงพยาบาลเจ้าพระยา สำรองที่นั่งเข้าร่วมงานได้ฟรีที่แผนกสูตินรีเวช โทร.02-884-7000 ต่อ 1208, 1218

วันที่ 29 ต.ค. 2561